Kdo je Kryon

Kryon – je nefyzická, jemnohmotná bytost vyšší dimenze pocházející z Velkého Centrálního Slunce. Jde o soubor či kolektiv vědomých energií, které tvoří tuto bytost a která je součástí dalších, vyšších vědomých duchovních energetických skupin.
Jejím úkolem ve Vesmíru je tzv. magnetická služba, což znamená, že se při vzniku a utváření planet, které dle vyššího plánu mají být osídleny inteligentním životem a bytostmi, zabývá usměrňováním magnetických polí planet a vytvářením a úpravami tzv. magnetických mřížek planety. (Tato skutečnost by měla také být vodítkem pro odhalení, které planety by mohly být takto osídleny podobným způsobem jako je naše Země.) Stav magnetického pole a magnetických mřížek pak přímo, v interakci s energetickým polem kolektivního vědomí lidstva (magnetickou mřížkou vědomí), ovlivňuje stav duchovní úrovně obyvatel planety.
Kryon je moudrý učitel, moudrý pomocník, který v lásce předává moudrost poznání. Vždy zdůrazňuje, že miluje lidstvo a je připraven nám pomáhat, překonávat různá úskalí probouzení a růstu. Kryon je bytost chovající k lidstvu nesmírně láskyplný vztah, nicméně, plně respektuje svobodnou vůli člověka, lidstva.
Není bojovník, nemá potřebu s ničím ani s nikým bojovat. Ani lidstvo nevede (svým učením) k „boji“ ve smyslu války, agrese, ale vede naopak k lásce, soucitu a k pochopení. O jediném boji, o němž mluví, je o boji kvalit vědomí, o boji temnoty a světla. Co se týká dění na planetě a projevů bojů temnoty a světla předává informace v obecné poloze a do pozemských záležitostí nevstupuje.
Neovlivňuje, nemanipuluje, nenutí, ponechává každému svobodnou vůli, zda chce tu či onu skutečnost, informaci (a tedy energii), přijmout do svého života, svých energií. Toto systematicky vyzdvihuje do popředí, že na planetě platí tento princip a tudíž vše záleží na nás a my neseme odpovědnost za vše, co se děje, ať již na osobní či globální úrovni. A současně to znamená, že to záleží výhradně na nás, kdy se různé vyšší posuny na Zemi odehrají, kdy se planeta stane skutečnou planetou míru.