Otázky a odpovědi

V knihách, které Lee Carroll vydává jako Kryonův spoluautor, jednak shrnuje poznání, které bylo Kryonem v nějakém určitém období předáváno, ale především se zde mapuje vývoj lidského vědomí za to konkrétní určité období. Většinou jde o několik let. Lee toto poznání rozčleňuje do kapitol, cituje Kryona, jinde i Kryon přidává krátká doplnění a Lee vše doprovází svým výkladem a průvodním slovem. Každá jednotlivá kniha je určitou částí Kryonova učení, přičemž s každou další se zvyšuje tzv. vibrační úroveň, příp. dochází k rozšíření sdělení o myšlenky, které nemohly být sděleny dříve, jelikož lidské vědomí nebylo v té době na úrovni, v níž by lidé byli schopni si uvědomit skutečnosti a přijmout. Z toho úhlu pohledu jsou Kryonovy knihy i čímsi víc než jen souborem témat. Je to o téměř každé větě, každé myšlence v knize uvedené. Nad téměř každou větou se lze zastavit, zamyslet se a tiše vnímat její energii. To je něco, co je mnohem více než jen to – o čem to je. Jaká jsou v té které knize témata. A vlastně to není nic objevně nového, toto konstatování. Tohle je de facto příznačné nejen pro každou Kryonovu knihu, pro každý jeho channeling, resp. poselství (pokud chceme zůstat v češtině). Pak existují také 3 mimořádné Kryonovy knihy. Jde o knihy tématické. Ty na podkladě všech dostupných channelingů Kryona sestavila Australanka Monika Muranyi. K dnešnímu dni vydal Lee Carroll ve spolupráci s Kryonem celkem 14 knih. U nás v ČR, přičiněním Kryonova týmu bylo zatím vydáno 12 knih a k tomu je již také k dispozici jedna tématická kniha od Moniky Muranyi – Lidská duše odhalená. Další dvě budou ještě vydány. Knih je tedy celkem 14 a 3 tématické, dá se říci, 17 Kryonových knih.

Otázky:
Někdo může říct: S existencí Kryona, jeho učení, ale i knih, jsem se seznámil/a nedávno. Kterou knihou začít? Je nutné číst všechny? A pak, ty první knihy byly napsány již před nějakým, celkem delším časem, má to smysl je číst? Platí ještě vůbec to, co se v nich píše?

Na tento soubor otázek lze odpovědět, že samozřejmě každý může začít, od kterékoliv knihy chce. Ovšem má to „háček“ v tom, že pokud jeho vnitřní uvědomování a růst nejsou v té úrovni a šíři jaká je prezentovaná v knize, pak se může stát, že knihu odložíte, neboť ji tzv, nebudete „cítit“. Nemusí s vámi souznít. Což je dáno vibračními úrovněmi. My určitě doporučíme si přečíst první tři knihy, které tvoří základní celek poznání v rámci Kryonova učení. A určitě doporučíme si přečíst, třeba i jako první, knihu 5 – Cesta domů, která je úžasným duchovním románem obsahujícím rozsáhlé duchovní poznání. Ostatní knihy lze číst v podstatě v libovolném pořadí, ovšem s tím, že je dobré si uvědomit, že matérie knihy s vyšším číslem. Jestli všechny, to je otázka velmi individuální, kterou si musí zodpovědět každý sám na podkladě upřímného sebepoznání. Na podkladě pocitu zda z knih stále něco „získává“, nebo již může konstatovat, že dané skutečnosti má kvalitně uvědomělé a vnitřně uchopené. Každopádně platí, že vědomí má kvantový interdimenzionální charakter a postupně jeden střípek za druhým zapadá do skládačky nebo také – polévky – vědomí, přičemž souběžně se začíná rozvíjet intuitivní vnímání kosmického vědění. A je to proces velmi individuální k němuž je dobré být v kontaktu s odpovídajícími a potřebnými nejen (věcnými) skutečnostmi, ale i především s jejich energiemi v příslušné vibrační úrovni. Ano, má smysl číst i ty první, neboli starší knihy, neboť jednak tak elegantněji vstoupíme do energií v nichž jsou ta různá uvědomění, skutečnosti, poznatky prezentovány. Máme tak možnost se lépe sladit. Podle zkušenosti, většina zájemců, kteří si koupili spíše až ty další knihy, v průběhu času si doobjednali i ty předchozí, tedy počáteční knihy. A zda platí učení uváděné v prvních, „starších“ knihách, tak na to je zřejmá odpovědět, že ano, pochopitelně. Základní kosmické, boží principy, zákonitosti, jsou nadčasové, trvale platné. Pouze vše to co je lidské, podléhá změně v návaznosti na postupující vývoj lidského vědomí. K odpovědi lze také využít část z předmluvy ke knize 1 – Konec času, kterou napsal Láďa Mlčák, zakladatel týmu:

!…Můžete namítnout tedy, že energeticky kniha vznikla v této dřívější době a tudíž vám již nemůže předat takovou energetickou hodnotu, jakou potřebuje dnešní doba. Ale to by byl opravdu velký omyl, taková myšlenka,. Duchovní růst neprobíhá lineárně, tak jak probíhají, zdánlivě naše fyzické životy, jak nám Kryon řekl v této knize, ale pak i v dalších, následných poselstvích, předávaných třeba i v současné době. Duchovní růst není funkcí času, ale je funkcí zvládnutých lekcí a dosažených vibrací na vnitřní úrovni. V závislosti na tom, se člověku otevírají možnosti širšího vnímání skutečnosti i chápání a umožňuje se mu také, aby k němu mohlo přijít další, vyšší poznání. To je klíč.

A jak to souvisí s otázkou času vzniku knihy a její vhodnosti pro současnou dobu? Velmi. Kniha obsahuje totiž poznání, které člověk na duchovní cestě se potřebuje dozvědět, potřebuje je vnitřně zpracovat, ukotvit v sobě, aby se jeho vibrační úroveň zvýšila. Bez těchto základních poznatků o působení duchovních energií, o jejich základních vazbách, o karmických energiích a možnosti vyvázání se z působení energií karmy a přijetí možnosti žití v neutrálním energetickém pásmu, bez karmy, o možnostech zpracování různých „vrozených“ resp. na úrovni duše vědomě pro inkarnaci přijatých a nastavených překážek, omezeních apod, o možnostech léčení a sebeléčení a řady dalších, duchovně silných informací by u člověka nemohlo dojít, do doby než by tato poznání načerpal, k vytvoření kvalitních základů čistých duchovních energií jeho Vědomí. Prostě, něco by scházelo a stále by omezovalo možnosti dalšího růstu…“