Kniha 1: Konec času

260 

ISBN: 978-80-87925-09-6
Běžná/doporučená cena: 295 Kč

Informace v této knize byly přijaty již před mnoha lety, na počátku 90. let. Po roce 2012 se věci, v důsledku naší schopnosti a vnitřní touhy překročit energetický mezník a vyjádřit tak svou vůli a odhodlání vykročit do nového nepoznaného světa, změnily. Kryon však již tehdy věděl, že tuto knihu budou obdivovat čtenáři ještě dlouhou dobu. A tak je tato kniha stále velmi aktuální. Některé koncepty pak sice později vysvětlil přesněji a hlouběji, když na to dozrál čas. Tzn., kdy lidské vědomí bylo již rozvinuté do takové úrovně, že již tyto skutečnosti dokázalo vnímat a s nimi dále v lásce pracovat. Knihu je třeba číst bez předsudků a očekávání, pak vám přinese mnoho hlubokých vhledů, s nimiž získáte odpovídající uvědomění a duchovní růst vč. i růstu vaší vibrační úrovně. Kryon zde představil sebe a svou práci pro Zemi, vysvětlil také, kdo jsme my, v čem spočívají naše lekce a jakými změnami prošla naše planeta a duchovní systémy. Velmi zajímavá je například i kapitola o Ježíšovi. Za zcela zásadní ale považujeme zejména informace o léčení, zrušení karmy a nalezení vnitřní rovnováhy.

Duchovní učení, jak je Kryon skrze Lee Carrolla předává již asi 25 let, má postupný charakter. Kryon po celou dobu respektoval a respektuje schopnost našeho vědomí, naší mysli, absorbovat určitá sdělení, informace, poznání. Ví, až do jakých vibračních úrovní mohl, v té které době v průběhu času zajít, abychom to správně pochopili a bylo to k užitku, a aby v nás došlo k posunům – co se týká vibračních úrovní, jako i znalostí. Ale znalostí uchopených vnitřně, srdcem.

A proto je také velmi správné se vrátit pokorně na začátek a zahloubat se nad myšlenkami, které Kryon, ale i Lee předkládají v této knize o tom, co se děje duchovně i fyzikálně při “konci času”, co to znamená a čím musí Země i lidstvo projít. Nechat na sebe působit tu láskyplnou energii, která v nás rozechvívá lidství a probouzí do božského vědomí sebe.

Kryon přináší informaci o Lásce – Bohu – Zdroji a nastiňuje proces transformace, probírá problematiku karmy, karmických energiích, jak z karmy a z karmických energií vystoupit (to není automatické, jen tím, že na Zemi proudí vyšší energie a vědomí lidstva se zvyšuje), hovoří o dosahování vnitřní rovnováhy, a také podává vysvětlení co je “stav neutrality”, stav mimo karmické energie, ale i vnější energie v nejširším slova smyslu  a co je třeba pro to udělat a vykonat

Dále pak v knize hovoří o léčení a sebeléčení a významnou kapitolou je kapitola, která celá pojednává o osobnosti Ježíše, přičemž se Lee s Kryonem zaměřují na podání Ježíšova správného metafyzického významu. Podává opět některá numerologická vysvětlení a spojitosti a dozvíte se další informace např. o významu čísla 9, ale i 3.

ISBN

978-80-87925-09-6