Kniha 10: Nové uspořádání

390 

ISBN: 978-80-87925-18-8
Běžná/doporučená cena: 435 Kč

Tato kniha se zabývá jednou z velkých otázek: Při vší té nové duchovní energii – proč to právě teď vypadá tak špatně? A věnuje se také více tomu, jak se stát interdimenzionálním a jak dosáhnout esence mistrovství a vzestupu. Jedna z oblíbených kapitol je channeling o sebeúctě, kde nám Kryon popisuje kroky, které nám s tímto velkým problémem pomohou.
Že jsme na prahu nové éry, bylo patrné již z předcházející Kryonovy knihy, však se také jmenovala Nový začátek. V tomto desátem pokračování již Kryon přikračuje konkrétněji k dalším krokům. A na co se můžeme těšit? Například se zde dozvíme, co se změnilo a jakým způsobem (v kapitole Co je nové a co ne). Pomocí metafory se také hlouběji ponoříme do oblíbeného tématu spolutvoření – nelze předat jeden návod, který by platil pro všechny, ale po přečtení čtvrté kapitoly by nám to mělo být ještě jasnější. Ba co víc, měli bychom díky tomu lépe rozpoznat vhodné příležitosti a tvořit již zlehka a přirozeně. Za velmi silné a užitečné by mohly být považovány také kapitoly, které se věnují sebeúctě a frustracím pracovníků světla – a to obojí jsou témata, se kterými se trápí většina starých duší, tak si zde nejspíš i vy najdete to své… Věříme, že vás i tato Kryonova kniha pohladí a ještě intenzivněji rozzáří vaše již tak zářivé vnitřní světlo.

A tato nová kniha, kterou Kryon s Leem pojmenovali „nové uspořádání“ pokračuje ve výkladu vysvětlování vývoje, kterým jsme jako lidstvo, pochopitelně i jako individuální bytosti, prošli přibližně od období, které tak skvěle zachytil v knize předchozí, knize 9 – Nový začátek..

Vysvětluje nám charakteristiky této naší nové doby, kdy se dále rodí nové energie a vznikají z toho první zárodky nových společenských přístupů a typů chování jedinců. To vše v situaci, kdy stále souběžně existují i ty staré energie a jim odpovídající společensko-politická a ekonomická uspořádání a chování vlád, elit i většiny lidových mas. Podává v těchto souvislostech odpověď na nejčastější otázku současnosti: „Proč se děje to, co se děje? Proč je ve světě stále více chaosu a nepřátelství? Proč nevidíme ty nové vztahy apod.?“

Jinak ale obecně lze říct, že kniha je dalším krokem nadzvedávání onoho pověstného závoje zapomnění. O silném uvědomování a odhalováni. O tom, že probíhá bitva, ale ne ta, jakou si lidé umí představit a kdy dochází k ničení a zabíjení, ale bitva vědomí. Lidé se v ní tříbí, rozdělují. A jak jsou schopni vnímat ta různá odhalení a docházet k uvědomění, tak se přiklánějí na tu či onu stranu. Nelze již být váhavý. A někteří pak brání své postoje, přičemž každý takovými prostředky, jaké má k dispozici. Je to bitva starého proti novému, vč. i chápání Boha.

Kniha též napomůže v chápání naší interdimenzionality a pochopení toho, co tvoří naše mistrovství, jak toho dosáhnout. Ovšem neočekávejte nějakou jednoduchou instrukci, kterou když budete konat, tak se náhle člověk stává např. mistrem. Být mistrem, tedy mistrem svého života, je určitý proces propojený s uvědomováním, zvnitřňováním svého uvědomění a zvyšováním své vnitřní síly. A Kryon zde hovoří o tomto procesu, o jeho obsahu a záleží na každém, jak hluboce předložené sdělení, informace pochopí a „zvnitřní“, aby pak svým bytím pohnul o jistou úroveň výše. Do vyšší vibrační úrovně, kdy dochází k větší aktivaci DNA. Protože vše je v naší DNA. A úroveň mistrovství záleží na úrovni aktivace DNA. A jak říká Kryon – „máme plné právo si obléknout plášť mistra a nejen to, je k tomu nejvyšší čas“.

Jinou významnou kapitolou je část o naší sebeúctě, jinak řečeno také o sebelásce. O frustraci pracovníků světla. Což jsou skutečnosti, které sužují řadu současných lidí a brání jim v žití harmonického, radostného života., Převážně jde o tzv. staré duše. Ty z nás, kteří zažili v minulosti při žití světla jen krutost, odmítání, ponižování apod. a jejich vztah k sobě samým tím byl narušen. Je to pasáž v knize, která jistě mnohým napoví, co s tím a jak postupně z toho vybřednout.

V knize také najdeme kapitolu o spolutvoření. Kryon čtenářům vysvětlí, co to vlastně je – spolutvoření. Díky vysvětlení můžeme lépe chápat, co se kdy děje a lépe spolupracovat – obecně – s energiemi, které jsou do spolutvoření zapojeny a tak dosahovat lepších výsledků. Kryon se také zmiňuje o dalších změnách, která vytvářené nové vyšší energie přinášejí, resp. umožňují. Vysvětluje je, co znamená staré a co nové. Co z toho či onoho vzniká či může vzniknout. Co která energie předznamenává. A také je to o vztahu k Bohu, o představě Boha a v návaznosti na to, jak je to s platností smluv vůči Bohu, jak je to s tzv. „počátečními smlouvami“ s nimiž přicházíme do inkarnace.

Dalším tématem, který Kryon v knize rozpracovává je např. co to je vlastně vzestup. Hovoří o tom, jak vzniká či probíhá vývoj. O spojitosti postupu vývoje a moudrosti odhalení, ale i svobodné vůle. O roli Boha, kterého se mnozí dovolávají. V neposlední řadě je třeba zmínit, že kniha obsahuje rozsáhlou kapitolu Otázek a odpovědí na řadu témat v níž si praktický každý přijde na tu „svou“ otázku.

ISBN

978-80-87925-18-8