Kniha 11: Nadzvedání závoje

370 

ISBN: 978-80-87925-19-5
Běžná/doporučená cena: 410 Kč

Co najdete v Kryonově Knize Sedm vyplývá již ze samotného „pořadového čísla“ této knihy. Sedmička je totiž dle Kryonovy numerologické definice o celistvosti, dokonalosti a studiu života. Přemýšleli jste někdy o širším obraze naší společné Rodiny? Jaké jsou naše atributy, úkoly, proč a čím vším procházíme a jaký je vůbec smysl života? Trápíte se nad každodenními drobnými problémy i velkými výzvami a netušíte, kde hledat řešení? Divili jste se, jak je možné, že i v našich kruzích (mimo tradiční doktríny) panuje tak velký rozkol? Proč si vzájemně nerozumíme? Nejen to se dočtete právě v této knize. Pokud mezi praktickými informacemi toužíte i po troše „vesmírné a planetární vědy“ a také pokud chcete blíže poznat „mechanismus zázraků“, pak vás možná potěší kapitoly věnované krystalické a tzv. kosmické mřížce, včetně článku jak se dá s touto mřížkou energeticky pracovat. Jako vždy je „dechberoucí“, jak aktuální Kryon je, přestože se tato kniha dočkala českého překladu až po 17 letech od svého prvního vydání v originále! Ostatně – přesvědčte se sami…

Je to již jedenáctá Kryonova kniha a svým způsobem je velice symbolická. Možná již to sami vnímáte při uvědomění si toho jejího čísla – 11. Je to významné číslo, které Kryon často zdůrazňuje a uvádí v souvislosti s transformací lidské bytosti na naší planetě, Zemi. Číslo jež nese v sobě energii s vibraci osvícení. Osvícení znamená, že došlo ke změně vědomí dané bytosti, tedy, že taková bytost se jednak tzv. probudila do vědomí duchovnosti života, že dochází a došlo k rozšiřování vědomí a tedy, že bytost nadzvedá onen pověstný závoj zapomnění nebo jinou terminologií řečeno, že rozevírá závěs zapomnění. Na pojmenování nezáleží, podstatné je, že tady máme člověka, který se „probudil“, je v nějaké míře „osvícen“ a „nadzvedá závoj“. neboli ze svého vědomí odstranil a dále odstraňuje to, co ho odděluje od plného vědomí sebe sama, od spojení se se svou božskou tvořivou silou, od hlubšího poznání zákonitostí Stvořitele a uvědomění si těchto sil a principů jako svých vlastních. Přičemž to vše umožňuje, aby se vědomí a vůbec celé bytí člověka naplňovalo energiemi s vibrací světla a lásky, což v celém komplexu změn způsobuje, že se mění jeho chování a vztah k dalším, nejen lidským bytostem na planetě.

Kniha 11 – Nadzvedání závoje mezi nás přichází v době, kdy již toto nadzvedání započalo a mnoho lidí na planetě začalo vstupovat do mnohem širšího uvědomění, které pak vyzařují a ovlivňují své okolí, lidstvo a planetu vůbec. Pod tímto vlivem dochází k další eskalaci napětí v geopolitickém uspořádání tak, jako i v životech jednotlivců, neboť starý vládnoucí systém, který tím začal odcházet, vnímá ten svůj konec a čím více nás se probouzí, tím agresivněji vystupuje, aby ochraňoval své panství.

A tak Kryon v této knize pokračuje ve výuce lidstva, studentů vyššího způsobu života o všem tom, co nadzvedání závoje obnáší, aby se člověk jdoucí po této duchovní cestě skrze různá vnitřně zažívaná uvědomění dál posouval do vyšších vibrací a docházelo tak i ke zvyšování aktivace jeho DNA. Takovýto člověk pak ve svém praktickém životě posléze uchopuje různé nově nabývané vlastnosti a schopnosti, v životě se mu začíná více dařit a svým příkladem je tím skutečným majákem světla na Zemi. Lidé vidí, že má schopnost ovládat své zdraví, že žije radostněji, vnější události na něj nepůsobí, že jej prakticky nic nestresuje a náročné situace, které běžného člověka „starého typu“ vystresují, či až způsobí depresi, překonává snadněji, bez emocionálních reakcí, a řešení mu přichází „v ústrety“ (to pochopitelně zvl. tehdy, když si dokáže uvědomit, co taková situace mu zobrazuje, jaká je jeho role v tom i z akášického hlediska nezpracovaných energií a přijme svou odpovědnost). Vše to a řada dalších skutečností se pak zhmotňuje ve výrazně zdravější buněčné tělo a i delší, mnohem delší fyzický život.

Kniha Nadzvedání závoje obsahuje sedmnáct kapitol, jakož i předmluvu Lee Carrolla a jeho delší úvodní vstup, text, což lze také považovat za samostatnou kapitolu. Ani tentokrát nechybí  předmluva překladatelky.

V úvodním textu nám Lee Carroll vypráví o svých zážitcích z různých cest a o poznáních, která i při nich uskutečnil. Vyznává se ze svého vztahu k lidstvu, k míru, i k této své duchovní práci. Velice zajímavá je stať, kde se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu Američanů a kvality stravy v USA, obojí v porovnání s Evropou a Evropany. Znovu, což zřejmě bude muset dělat ještě vícekrát, vysvětluje roli a negativní, limitující význam strachu na vývoj situace a života na Zemi. Lidská psychika má často velkou setrvačnost a odstupování od strachů vklíněných do vzorců lidského chování může být pro mnohé velmi těžké a pak pod vlivem toho mají dojem, že se na planetě nic nemění apod.

V dalších kapitolách se zastavuje u našeho lidského zobrazování si Boha k obrazu svému, když Boha tzv. polidšťujeme skrze své lidské vědomí a dosažené poznání a tím vše poměřujeme, hodnotíme. Nejsme totiž sto si uvědomit, představit věci, které neznáme. To až teprve, když se dostatečně probudíme a vstoupíme svým vědomím více do kvantovosti a interdimenzionality. Pochopíme pak i vyjasňovaný význam trpělivosti, nutné vlastnosti a podmínky pro kvalitní synchronicitu a radostný, úspěšný život.

Několik kapitol je věnováno roli a úloze Židů na planetě a oslovuje vyznavače všech hlavních náboženství na planetě a připomíná jim hlavní smysl jejich učení a že tak mohou přispět k růstu.

V knize také nalezneme dvě kapitoly s jeho channelingy předávanými v OSN, kde se věnuje práci této staré organizace založené pro pro zajišťování míru a spolupráce mezi národy.

Nevynechává ani stať o vnímání dobra a zla a hovoří zde o roli ega, a vysvětluje tzv. vyrovnané ego. Hovoří o tom, kdo je pracovník světla, jaké má vlastnosti, čím se projevuje, a připomíná tu velkou sílu, kterou v sobě máme s níž můžeme dosáhnout sebeuzdravení (když už došlo k nemoci). Můžeme se s Kryonem ponořit do témat o potřebě a nutnosti se spojit se svým VJ, o omlazení, o možnosti vzít si různá mistrovství ze své akáši, z minulosti, ale i z budoucnosti.., o spolutvoření atd. O všem tom, jak dosáhnout či co je třeba k dosažení Mistrovství sebe. Dále pak také o posílání světla, což je skutečnost, která se mezi lidmi hodně diskutuje a přístupy k tomu jsou velmi rozličné. O potravě, alergiích, souvislostech s pěstováním, chovem, chování ke zvířatům, konzervováním potravin. O očkování, zmiňuje se o akupunktuře, využití meridiánů, i to, že s rozvojem vědomí a sebeuvědomění dojde na změny v přístupu k léčení. Zvlášť zajímavě vyzní téma počátku lidského života a s tím spojené téma jeho umělého přerušení před narozením.

A je v knize obsaženo mnoho dalšího poznání umožňující nám výrazně více rozzářit naše bytí, naše energie, tak abychom vyzařovali mnohem více světla a lásky. Mnohem více porozumění a úcty k životu jako takovému, jako i ke každému projevení života.

ISBN

978-80-87925-19-5