Kniha 12: Dvanáct vrstev DNA

280 

ISBN: 978-80-7300-506-1
Běžná/doporučená cena: 325 Kč

Toto je dvanáctá kniha z Kryonovy série. Je to první kniha svého druhu a mohla by završit více než 20 let spolupráce mezi Lee Carrollem a Kryonem. DNA je naším chemickým plánem (blueprintem), ale Projekt výzkumu lidského genomu objevil, že více než devadesát procent z ní není kódováno. Ve skutečnosti pouze přibližně čtyři procenta vytvářejí 23 000 genů v lidském těle. A zbytek? To je naprostá hádanka. Dodnes neexistuje odpověď na to, proč většina DNA nemá žádnou symetrii či kódy jakéhokoli druhu. Vlastně se to zdá být naprosto nahodilé. Kryon nám předal plně channelované vysvětlení. Je možné, že DNA tvoří převážně kvantové instrukce – informace, které hovoří k lidskému tělu? A pokud ano, co je v těchto instrukcích? Bylo by možné, aby v naší DNA byl celý náš akášický záznam? Co dalšího by zde mohlo být zastoupeno? Začíná to dávat smysl a většina nedávných objevů v kvantové fyzice pouze rozšiřuje potenciály této kvantové molekuly. Kryonovo úplné odhalení současných dvanácti vrstev či energií DNA vám předkládáme v této knize. Její součástí je i předmluva badatele v oblasti DNA – Dr. Todda Ovokaityse, komentáře Lee Carrolla a také plně barevné, channelované ilustrace každé vrstvy, které vytvořil americko-izraelský umělec Elan Dubro-Cohen. Tato kniha je ezoterickým průlomem.

Tato kniha vám může změnit život. Změnit život v tom smyslu, že vám může pomoci s poznáním sebe samotných, svých odvěkých schopností, tvořivé síly a chcete-li, tak i můžeme říci, tvořivé moci. Můžete pochopit, kým ve skutečnosti člověk jako lidská bytost je, odkud se bere, odkud přichází ta obrovská síla, kterou každý člověk disponuje, nicméně ji zatím nevyužívá. Také se dozvíte, že znalost o naší DNA je tím největším tajemstvím, která se před lidstvem utajují, protože to přímo ohrožuje postavení elit řídících život na Zemi. Dozvíte se, že lidská DNA není jen tou známou biochemickou dvojšroubovicí, ale že má energetickou, kvantovou podstatu v podobě kvantového elektromagnetického informačního pole, kterým je ta hmotná, biochemická část DNA, obklopená a které řídí a upravuje činnost této dvojšroubovice, jednotlivých jejích genů. Tato kvantová část naší DNA je propojená s naším vědomím, myslí a na podkladě našich myšlenek, emocí, pocitů, nálad pak dochází (skrze toto propojení) k programování a změnám biochemické DNA. Ta pak ovlivňuje činnost a kvalitu života fyzického těla člověka a dalších vnějších okolností života. Dá se říci, že naše DNA se v průběhu života spontánně, pod naším vlivem, mění a postupně spouští různé děje a procesy v našem těle a životě v závislosti na tom, jaké názory, postoje, pocity, emoce generujeme, neboli jaké energie tvoříme a držíme. Bohužel však v současnosti, vzhledem k vývoji jaký na planetě dosud byl, tak činíme na zcela nevědomé úrovni.

Složitost kvantových procesů Kryon při svém výkladu principů fungování celé naší DNA obchází jistou linearizací a předložením teorie celkem 12 vrstev DNA, kde je 11 kvantových energetických vrstev a 1 vrstva do celkového počtu je ta nám známá biochemická. Přičemž např. jedna z těchto kvantových energetických vrstev je současně naším osobním akášickým záznamem. A pochopitelně v knize hovoří o tom, jak člověk se svou DNA pracuje, i v současné, "nevědomé době", jak se svou DNA může lépe komunikovat a rozvíjet své Mistrovství. Zdůrazňuje, např. že jsme již ve svých minulých inkarnacích dosáhli různého mistrovství, myšleno např. profesionálního, naše dovednosti a znalosti, jsou tam uloženy, a můžeme je z naší akášické vrstvy aktivovat a žít v současnosti. Když např, nyní vidíme množství dětí, které neskutečně až božsky překrásně a vyspěle zpívají, jiné malují, jiné zvládají techniku atd., tak de facto nejde o nic jiného, než, když použiji Kryonova slova.. „... když přicházely na svět, tak "vydolovaly svou Akášu...". A to bude stále narůstat. Toto jsou skutečnosti, které jsou oficiální, té nejvyspělejší vědě do jisté míry známé, nicméně, věda k nim aspoň prozatím přistupuje jen z pozice možného užití vědou, lékařstvím v určitém prospěchu člověka. Není zde ten aspekt osobního Mistrovství ponechaného v moci každého člověka. Nebo-li, věda nadále (zatím) jde cestou poskytování pomoci člověku specializovaným pracovištěm, specialistou, lékařem, technikem a ponecháním jednotlivého člověka závislého na vnějších okolnostech. Naopak, Kryon nás v knize seznamuje s tím, že za vším, co žijeme stojí náš osobní přístup a přínos ať již je prožívaná realita jakákoliv. A vysvětluje nám naši odpovědnost, schopnosti, možnosti a moc vše utvářet ve svém životě v nejlepším slova smyslu v lásce, v míru se sebou samotným i s celým lidstvem, planetou či Vesmírem a pro svůj nejlepší a nejvyšší užitek, prospěch i radost z vnitřního, duchovního pohledu. A proto ukazuje jak naše DNA funguje, jak k ní můžeme mít dokonalejší a stále kvalitnější přístup, abychom mohli její funkce a možnosti stále více a kvalitněji používat a stát se Mistrem života.

A jelikož je kniha esoterickou studií, nikoliv jen odbornou, technickou, knihou, dozví se čtenář i řadu duchovních resp. duchovně energetických pravd, souvislostí a vlivů, které zapříčiňují různé skutečnosti a úrovně života a člověk, čtenář, tak může zavádět do svého života změny. Především změny na úrovni vědomí a z toho vyplývající změny ve svých názorech, postojích. Je to kniha opravdu spirituální o technické věci jakou je DNA.

Vše je vývoj a práce na sobě, na svém spirituálním, vnitřním, rozvoji. Nečekejte prosím, že si přečtete knihu a budete schopni např. okamžitě upravovat svůj zdravotní stav v plném rozsahu. Přečtením knihy se vám otevře nový svět, může se vám i významně posunout, rozšířit vědomí a mnozí začnou lépe vnímat kvantové aspekty života, začnou zlehka cítit o čem je kvantové Vědomí a mysl. A také, vykročíte k možnosti vědomé spolupráce se svou DNA, k vědomějšímu žití svého života a k žití ve vědomí větší odpovědnosti za svůj život.  Vědecká obec již mnohé z těchto poznatků k naší DNA svými postupy prokázala, ovšem zatím ne až v takové úrovni, aby tyto skutečnosti mohly být využívány při léčení, ať již ve zdravotnických zařízeních či samotnými lidmi. To však člověka nestaví do pasivní role. Naopak – pochopením Kryonem předávaného poznání se může každý jednotlivý člověk dostat k uchopení svého

ISBN

978-80-7300-506-1