Kniha 2: Nemyslete jako člověk

285 

ISBN: 978-80-87925-10-2
Běžná/doporučená cena: 315 Kč

V originále byla vydána již v roce 1994. Tato druhá Kryonova kniha je velmi praktická, když podává odpovědi na velké množství otázek, které po vydání 1. Kryonovy knihy ve vědomí lidí nastaly. Odstartovala také tradici, která je přítomná v každé další Kryonově channelované knize – tou je VĚDECKÁ kapitola. Jde o přiblížení se „skutečnému světu“ – ukazuje, že něco tak „divného“ jako channeling je nepřetržitě potvrzováno vědeckými důkazy. V knize je předávané učení tak, jak předává své znalosti dobrý učitel svým žákům – postupně rozvíjené a obohacované v návaznosti na zrání studentů.
A tomuto konceptu odpovídá také nyní vydávaná Kniha 2 – Nemyslete jako člověk, kterou by si neměl nechat ujít žádný fanoušek Kryonova učení, ale ani žádný člověk, který hledá odpovědi pro svá vnitřní zkoumání jak sebe sama, tak i světa kolem nás, vč. pravdy o neznámé historii naší planety.

Kniha do jisté míry, byť zcela volně, navazuje na Knihu 1 – Konec času. Zvláště pak v otázce tématu karmy, kde Kryon vysvětluje další oblasti tohoto složitého duchovně-energetického konceptu. A následují další témata, která Kryon celkem podrobně probírá. Knize na zajímavost přidává také ten fakt, že ji pomáhali sestavit sami čtenáři, studenti Kryonova učení. Takže její obsah, složení, ovlivnil zájem takových lidí jako jsme my sami, těch, co šli před námi. Kniha tedy obsahuje to, o co je mezi lidmi opravdu zájem. Vznikla totiž na podkladě tisíců dopisů, které Lee Carroll obdržel po vydání Knihy 1. Ze všech dopisů sestavil tématické okruhy – kapitoly a z nich vyplývající otázky pak pokládal Kryonovi.

Překladatelka Marie Kuchařová k tomu v předmluvě ke knize mj. říká:
Kromě toho zde však naleznete i další důležité informace. Zajímavá je například část o channelingu, kde Kryon vysvětluje, proč se některá poselství z různých zdrojů tak diametrálně liší, a přesto mohou být přijata správně. V jednom z channelingů nám kryje představil i další (mimozemské) bytosti, které nás obklopují a na různých úrovních s námi spolupracují. Hlouběji se věnuje také mechanismu karmy, na což navazuje téma Lemurie a Atlantidy a jejich vlivu na naše současné životy. Hovoří i o důležitosti a nevyhnutelnosti pozemských změn a otřesů na všech úrovních a o tom jakou roli v nich hrajeme. A zvláštní kapitola je opět vyhrazena vědě, ve které Kryon odpovídá, například na otázky o antigravitaci, nukleárním odpadu, počítačích a jiném. A zde je obzvláště zajímavé sledovat, jak se jeho tehdejší předpovědi či náznaky vyvinuly během 20 let, které od vydání této knihy uplynuly. 

ISBN

978-80-87925-10-2