Kniha 3: Alchymie lidského ducha

355 

ISBN: 978-80-87925-11-9
Běžná/doporučená cena: 395 Kč

Tato kniha se ještě částečně vrací k některým dřívějším tématům – je zde pasáž věnovaná zkušenostem čtenářů s implantátem, ale také další informace o karmě, léčení a více informací o vzestupu, zodpovědnosti a mnohém dalším. Takže tato kniha svým způsobem završila první „trojici“ a zároveň už je předzvěstí úžasně praktických záležitostí, které budou následovat od knihy Šest. Ukazuje nám, jak si poradit se změnami, v čem skutečně spočívá naše práce a jaký obrovský pokrok jsme učinili, i když se nám zdá, jako by to v reálném světě téměř nebylo vidět. Vysvětluje, že se Země z ničeho nic nestane nějakým druhem ráje, jak jsme se možná dříve domnívali – že je to postupný proces, který už teď nese své ovoce a čas ukáže, jak moc jsme změnili svou budoucnost…

Kryon v knize opět odpovídá na řadu otázek čtenářů předchozích knih. Dále a  šířeji se vyjadřuje k léčení a sebeléčení, k otázkám karmy a karmických energií, kdy vysvětluje, že jde o energetický koncept, který je mnohem komplexnější než jak si to my často zjednodušeně představujeme a z tohoto úhlu pohledu i přináší vysvětlení i nějaké příklady.

A ne nadarmo, v této návaznosti, nás Kryon opět upozorňuje, abychom neváhali a přečetli si jeho 1. knihu – Konec času (pokud jsme tak ještě neučinili), kde podává základní informaci o úžasném daru, kterého se lidstvu nyní dostává (myšleno z pohledu epochy, ne konkrétního aktuálního data), a totiž o neutrálním implantátu aneb  „Katalyzátoru pro čištění“, jak to obrazně nazval Lee. A ti, kteří až dosud princip neutrálního implantátu nepochopili, mají v knize  3 příležitost. Nicméně, základ k tomu je v Knize 1 – Konec času.

Za úžasné můžeme považovat ty, části, kdy nám Kryon odhaluje skutečnost, že za určitých okolností se ve své přítomnosti dostáváme  do podmínek v nichž smrt těla není již tak požadována a  i v tomto se koncept života na Zemi zvolna mění. Jinak řečeno, mohli bychom a můžeme žít své životy mnohem, mnohem déle. Říká, že jsme již vstoupili do té doby, kdy dochází k energetickým změnám i v této oblasti života na Zemi a je na nás jak a na kolik se toho chopíme. Ostatně, pokud čtete i Kryonova poselství, víte, že přibližně od r. 2014 je tento aspekt života Kryonem zmiňován stále častěji v mnoha souvislostech vč. i jistého o-světlo-vání jak k tomu přistoupit. Neboť, sice je nám to již umožněno, tedy dovoleno, ale musíme to do svých energií vepsat, aktivovat.

Velmi zajímavá je také nově zařazená kapitola o vědě, která může být pro mnohé trochu těžší pro vstřebání, nicméně upřímně doporučujeme ji také číst pozorně, jako části spíše duchovní. A to i proto, že je žádoucí si začít uvědomovat a chápat, že i tyto části, jakoby věděcké, jsou duchovní, neboť to, co vnímáme jako duchovní je, není nic jiného, než psychické, vnitřní, vyjádření fyzikálního působení energií, které nesou atributy Boha. V následném channelingu pak Kryon odkrývá řadu skutečností, které dnes stále ještě jsou oficiální vědou odmítány či nepochopeny, tak jako tomu bylo v době italského astronoma Galilea Galilei.

Velmi zajímavá pasáž, v návaznosti na informaci o potřebě používat pro některá zkoumání života a vesmíru spíše dvanáctkovou než desítkovou soustavu matematiky, je podání informace ke konceptu 12 biochemických vláken naší DNA. My často mluvíme o tom, kdy a jak se budou tato vlákna „navíjet“. Stručná informace v knize uvedená, objasňuje tuto skutečnost a velmi vhodně jakoby s předstihem „doplňuje“ i informace uváděné např. i v samotné knize o DNA, Dvanáct vrstev DNA, která se více zabývá podáním informací o fungování kvantového informačního pole DNA.  A v neposlední řadě, celou Knihou 3, nejen příslušnou kapitolou, se nese zvýšený důraz na uvědomění si osobní odpovědnosti nejen za svůj život a jeho charakter i kvalitu, ale i za vzestup lidstva a planety.  To, co zde, v této knize, Kryon říká, pak, se vším ostatním, dává dosti ucelený pohled na základní „skutečnosti“ existence a života člověka, lidské bytosti. Kniha 3 je více než důstojným pokračováním prvních dvou.

ISBN

978-80-87925-11-9