Kniha 4: Kryonova podobenství

250 

ISBN: 978-80-87925-12-6
Běžná/doporučená cena: 280 Kč

Kryonova Kniha 4 – Kryonova podobenství je souborem celkem 20 Kryonových metafor neboli podobenství. Řadu podobenství můžeme najít v Bibli, velice známá jsou Ježíšova podobenství z Nového zákona a nacházejí se snad ve všech náboženstvích. Někomu může přijít toto obrazné a skryté vyjádření moudrosti, poučení náročné, ale nakonec můžeme dané informaci hlouběji duchovně porozumět a ztotožnit se s ní i díky tomu, že nás to přinutí se nad tím vším více zamyslet.
Sestavení a první, originální vydání knihy bylo iniciováno známou duchovní lektorkou a spisovatelkou Louise Hay, která je velkou obdivovatelkou Kryonova učení a práce Lee Carrolla a také pak knihu ve svém nakladatelství Hay House Publishing vydala. Bylo zajímavým poznáním zjištění, že jsou-li tyto krátké příběhy umístěny společně, v jedné knize, nabývají na větší síle (energii) obsaženého poznání a duchovní moudrosti, než když jsou samostatně v jednotlivých channelinzích, pro něž byly sděleny.

Podobenství je definováno jako jednoduchý příběh, který ilustruje nějaké poučení nebo moudrost. V případě Kryonových podobenství jsou to příběhy jednoduché, někdy až dětinské, ale leckdy se skutečný skrytý význam objeví až po opakovaném pročtení. Za prostými údaji, ze kterých se každý příběh skládá, se často skrývá veliké moudro, a ty nejkratší příběhy bývají nejsilnější. Všechny následující příběhy byly předány během živých setkání v přítomnosti stovek účastníků Kryonových seminářů. Některé z příběhů byly již uvedeny v předchozích třech Kryonových knihách, ale mnohé jsou zde představeny vůbec poprvé. I ty, které již vyšly dříve, Kryon nyní pozměnil, aby nám poskytl novou možnost porozumění v současných jasnějších energiích. Nemělo by vás překvapit, že v některých z nich hraje významnou roli humor.

Tyto příběhy – nebo „cesty“, jak je někdy Kryon nazývá – jsou vždy zaměřeny na jednotlivé osoby a na to, jak se chovají za určitých okolností. Jak vstupujeme do nového tisíciletí, a do „nového věku“, mluví Kryon o nových darech od Boha. Předává nám do budoucna dobré zprávy a říká, že jsme změnili vibraci planety a tím jsme si tyto nové atributy zasloužili. Tváří v tvář předpovědím plným strachu a zkázy, které vždy přelom tisíciletí doprovází, najednou slyšíme od Kryona něco úplně jiného. Umožnili jsme změnu a tím překonali předpovědi o Armagedonu a konci světa. Jsme Bohem vřele milováni a „stáli jsme frontu“, abychom tu v tento čas mohli být! Kryon je zde, aby svým působením na magnetickou mřížku navázal na naši práci, a při té příležitosti nás informoval a radil nám… a aby každého z nás miloval s takovým procítěním, jaké přichází jen od stvořitele.

ISBN

978-80-87925-12-6