Kniha 5: Cesta domů

285 

ISBN: 978-80-87925-13-3
Běžná/doporučená cena: 310 Kč

Toto fascinující podobenství vypráví příběh Michaela Thomase, zdánlivě běžného muže, který se narodil v Minnesotě a nyní pracuje v Los Angeles. Představuje západní vzor normálnosti a nespokojenosti. Po úraze, kdy se ocitne blízko smrti, ho navštíví moudrý anděl a zeptá se Michaela, co skutečně chce od života. Michael odpoví, že skutečně chce jít… DOMŮ! Aby se mohl dostat do svého vysněného cíle, musí Michael projít sérií dobrodružství a zkoušek v podivuhodné zemi plné andělských bytostí a moudrých učitelů, kde na něj však číhá i nebezpečí v podobě zlověstné bytosti. Michaelova výprava je tak silně emocionální, humorná a úžasně inspirující, že by si ji jen sotva kdo dokázal představit.

Jde o jeden celistvý příběh hrdiny knihy, Michaela Thomase a dá se říci, že již jde o jistého druhu duchovní či metafyzický román. Kniha vypráví příběh duchovního probouzení, uvědomování a růstu Michaela Thomase, jak se hrdina románu jmenuje. Vypráví o jeho setkání se s duchovním rozměrem života a jak často to bývá i v reálném životě každého jednoho člověka, za určitých náročnějších podmínek. Jistě si to umíte sami i vybavit ze svého života, či někoho z přátel, známých, že duše v průběhu života člověka naviguje k “prozření”, k uvědomování si, že mezi nebem a zemí, jak to my lidé říkáme, je něco víc než jen letadla a parašutisti. Naviguje nás k uchopení právě toho vnitřního, duchovního rozměru, obsahu života, který je vlastně řídící základnou života vůbec. Duchovní stránka života je tím, co určuje, řídí, kvalitu individuálního či kolektivního života. Bez tohoto poznání a jeho uchopení nemůžeme nikdy dosáhnout vyšších kvalit a možností života, které ve Vesmíru možné jsou.

A tak podobně, tak jako v reálném životě, máme před sebou Michaela Thomase, běžného člověka, který je někde zaměstnán, má svůj pronajatý byt a žije život jednoduchým způsobem mezi těmito dvěma místy. A žije tak již nějakou dobu, takže když se s ním seznamujeme, již má něco ” za sebou” a on jakoby bilancuje. A jako i mnozí jiní lidé, není spokojen. A pak se něco stane a on se setkává s tím, co je zmíněno již v prvním odstavci, s duchovním rozměrem života, je s tím konfrontován a následně se rozhoduje podstoupit duchovní “cestu domů” tj. k tomu vyspělému duchovnímu vědění, které je skryté v hloubi nás a čeká na své odhalení a uchopení.

Na své pouti duchovní zemí, navštíví několik barevných domů, které jsou místem určitého zastavení, odpočinutí i místem mnoha duchovních lekcí a zkoušek, avšak ve své podstatě jsou atributem nové doby a představují jistou úroveň moudrosti na daném “stupni”, tedy i odpovídající vibrační úroveň. A v každém domě se setkává a seznamuje s nádherným andělem, který mu je vždy skvělým společníkem, učitelem, rádcem. Cesta mezi domy je naplněná nástrahami, dobrodružstvím, zkouškami toho, jak přijal do svého srdce ty lekce, kterými prošel v předchozí části a v tom, kterém domě. A setkává se také s druhým aspektem našeho světa duality. Nejen s Anděly. A i z těchto setkání roste jeho uvědomění, které máme možnost sdílet. Je to úžasná kniha naplněná duchovním poznáním, velkou moudrostí, které jsou tak potřebné v této naší hektické a rychle se měnící době.

ISBN

978-80-87925-13-3