Kniha 6: Partnerství s Bohem

385,00 

ISBN: 978-80-87925-14-0
Běžná/doporučená cena: 430 Kč

Kryonova Kniha Šest by se dala popsat jen několika slovy: „Nová kniha, nový náboj, nová úroveň.“ Opět z ní sálá vše, čím Kryon je – nádhernou, velkolepou, láskyplnou bytostí, která nám přináší velmi praktické a osobní informace o tom, jak se posunout na další úroveň mistrovství. Ukazuje nám, že si Bůh nepřeje, abychom byli prosícími ovečkami poslouchající svého pastýře, ale že touží po skutečně blízkém a vřelém partnerství s námi a společném tvoření. A hned nám také říká, jak se takovým partnerem stát.

Kniha 6 – Partnerství s Bohem nás vrací, po knihách Kryonova podobenství a Cesta domů, opět k tzv. „běžnému učení“ jak to známe z knih 1 – 3. A protože jde o knihu již šestou v pořadí Kryonových knih, dostáváme se pochopitelně na vyšší „level“. Čtenář již načerpal poznání a uvědomění v předchozích knihách (jakož i celé řadě samostatných Kryonových poselství), požádal (většinou) a přijal neutrální implantát a vystoupil z karmického působení energií, pochopil celou řadu dalších skutečností ovlivňujících a vytvářejících náš život do podoby jak ji známe, jeho vědomí se posunulo, je uvolněnější, má širší i hlubší záběr, chápe podstatu transformačního procesu jak v individuální, tak i globální rovině, změnila se i vibrační hodnota jeho Bytí.

Knihou 6 čtenář pokračuje v přijímání nového poznání, nového uvědomování si. Dostávají se k němu kromě nových informací, také poznatky k již probíraným tématům, ovšem nesoucí vyšší vibrační úroveň, čímž znovu působí na čtenářovo vědomí a v interakci vytvářejí příležitost k přijetí této energie a posunutí se opět o něco výše. Blíže k energiím a skutečnostem oněch tzv. vyšších dimenzí, kam svou transformací směřujeme. Kniha 6 je rozdělená do jedenácti kapitol v nichž Kryon představuje vyšší typ vědění. Zabývá se dříve představeným tzv. sezením na židli, což je metaforické vyjádření pro osobní sílu, nicméně tuto primárně podanou informaci rozšiřuje a posouvá. Hovoří o Bohu, o tom, jak žít a tvořit s účastí Boha, o podobách Boží lásky, jak vnímat Boha, jak mu rozumět, o přístupu k životu v nové době, o tom, co je a jak vzniká prognóza „budoucnosti“, co to vlastně je, o míru, co to je mír, kde a jak vzniká. Hovoří o naší biologii, o vzniku nás jako lidských bytostí, avšak bytostí s „kouskem Boha“ v sobě, o souvislostech naší DNA, o významu magnetismu pro naši biologii i DNA, o souvislostech délky našich životů, o dalších souvislostech léčení. Přidává pojednání o vzestupu. A v této knize se poprvé setkáme s poselstvími předanými v sídle OSN pro pracovníky OSN. Velmi zajímavou, možná pro někoho zvláštní, jsou pasáže věnované elektronickému zařízení používanému jako de facto zbraň a to nechvalně známý HAARP. Najdete i kapitolu o indigových dětech, jaký je jejich význam, jaké mají zvláštnosti, co lze čekat apod. A nezapomněl také na kapitolu o spolutvoření, co to je, jak k tomu přistoupit, o vztahu záměru a spolutvoření. V neposlední řadě je nutno se též zmínit o části, kde Kryon hovoří o vědě. A v závěru knihy Kryon věnuje velký prostor zodpovězení mnoha otázek čtenářů knih a jeho poselství na celkem 22 témat, oblastí.

A zcela samozřejmě, jako u všech Kryonových knih a poselství, je kniha přímo nabitá silnou Kryonovou energií lásky, kterou čtenář při četbě vnímá a která napomáhá procesům uvědomování. Zcela individuálně pak je možné nacházet pasáže, okamžiky, kde člověk pocítí výrazné propojení, silné uvědomění s určitým emocionálním projevem, zážitkem z některé minulé inkarnace či v důsledku překonání nějakého předsudku, bloku v mysli, emocích a umožnění si vnitřně pochopit, uvědomit si. Po přečtení a procítění této další Kryonovy knihy se čtenář cítí osvěžen a uvědomuje si, že jeho schopnost nazírání na svět se opět dál zkvalitnila.

ISBN

978-80-87925-14-0