Kniha 9: Nový začátek

370 

ISBN: 978-80-87925-17-1
Běžná/doporučená cena: 410 Kč

Téma další z Kryonových knih jste již jistě poznali sami. Určitým způsobem je dokončením základní části učení, odložením toho, co už není zapotřebí. Máme nyní nachystané základy, na kterých můžeme začít stavět… Jak je pro Kryona typické, knihu načasoval tak, že její první část se odehrává ještě ve starém čase, ale v polovině ji náhle protíná událost známá jako 9-11 a tak se pochopitelně dozvíme více i o této události, která navždy změnila chod dějin a myšlení lidstva. Byla také definitivní tečkou za starými předpověďmi zkázy a hrůzy. Otřásla lidstvem natolik, že jsme se ještě rozhodněji vydali vstříc nové budoucnosti. Přestože to tak ve zprávách ani trochu nevypadá. Zatím je to vidět „jen“ v srdcích a každodenních činech jednotlivých lidí.

Předchozí knihou jsme spolu s Kryonem pomysleně překročili onen slavný, pověstný, milník a hrdě a nadšeně jdeme vstříc novým duchovním i věcným dobrodružstvím svého osobního vývoje, jakož i vývoje celé lidské společnosti. Jsme v novém Miléniu, jsme obklopeni novějšími energiemi, naše Vědomí doznalo vlivem naší dosavadní očistné a duchovní práce a také, vlivem přicházejících vln vysokovibračních energií, významných změn. Stali jsme se jinými a pokračujeme v cestě za lepší svět, kvalitnější lidskou bytost.To je tak asi orientačně energetický rámec období, které je zachyceno v této další úžasné Kryonově knize, která by, jako i všechny předchozí Kryonovy knihy, neměla chybět v knihovně žádného duchovně probuzeného člověka.

Kniha 9 navazuje na Knihu 8 a rozvíjí zahájená témata multidimenzionality lidské bytosti a téma fenoménu času vč. i jistého přístupu k počáteční práci s tím. Svým způsobem zavádí pak také téma další, s nímž jsme měli ale možnost se krátce setkat již v jiných knihách a zvl. pak v jeho některých poselstvích, která během let předává, a to téma tzv. třetího jazyka. Jde o skutečnost, kterou si musíme výsostně kvalitně osvojit, chceme-li se opravdu stát „vzestoupenou“ bytostí, bytostí multidimenzionální a intuitivní. V těch souvislostech také Kryon vysvětluje, pečlivě, oč jde, když dochází k tzv. vstoupení lidské bytosti do světelného těla, jak to my, zatím, vyjadřujeme. Jaké to má aspekty, předpoklady. Rovněž se budeme moci seznámit s naprosto úplným výkladem k tématu dvojplamene. Tématu, který nás, lidi, žijící v různých pohlavích, čímž si pak vytváříme i různé iluze, velmi, velmi zajímá a je kolem toho mnoho popisů, vysvětlování až mytologií.

A pokud bych měl připomenout ještě nějaké další téma, pak jistě musím jmenovat téma vztahu světla a temnoty, které Kryon připomíná téměř v každé knize – jak se může či nemůže v naší realitě projevit. A s tím to pak souvisí i téma strachů, kde nalezneme mezi nimi i strach z temných bytostí. Kryon velmi srozumitelně vysvětluje jakými strachy je lidská bytost „vybavená“, co to znamená i jak z toho ven. Kniha v sobě zahrnuje i jistý přelom. Vývojový přelom, který znamenal, že vše pak bylo velmi jiné a je, pod tím vlivem jiné dále a dále. Ano, jde o událost, která do dějin člověka vstoupila pod oním z amerického prostředí převzatým označení 9/11, kdy v r. 2001 došlo k velmi brutální akci při níž byl spáchán atentát a 2 výškové dominanty nejen města New York, ale de facto jisté symboly Spojených států, byly destruovány.

Byl to šok pro celý svět, který ale způsobil, že se tehdejší, celkem ustálený svět, začal hýbat. A Kryon k této události podává hlubší duchovní výklad. V podstatě pak můžeme tento jeho výklad si připomínat a vzít jej jako určitý základní přístup k takovým obecným skutečnostem, otázkám.
Jinak zcela samozřejmě se čtenář setká se silnými energiemi Kryona, zde opět na vyšší úrovni vibrací, naplněnými Kryonovou něžnou láskou, s níž miluje lidstvo. Víme, že často svá poselství, sdělení, končí slovy – jsem Kryon, velký milovník lidstva. A tak to je.

ISBN

978-80-87925-17-1