Kryon 13: Rekalibrace lidstva – 2013 a dál

275 

ISBN: 978-80-87925-24-9
Běžná/doporučená cena: 300 Kč

Třináctka se v numerologii často vysvětluje jako přerod, obrození, nový směr vývoje. Rekalibrace zase naznačuje nové nastavení, přeladění… no prostě naprostou revoluci. Připravte se, čekají na vás zásadní změny pohledu i existence.
V této knize se dozvíte o těch nejzásadnějších změnách, kterými musíme projít, abychom mohli překročit stará omezení a stát se novým člověkem s lépe fungující DNA. Budeme moci žít déle, zdravěji a hlavně lépe. Je možné, že už touto rekalibrací osobně procházíte a divíte se, co se to s vámi, vaším životem a také tělem děje – gratulujeme, přecházíte na další úroveň. A v této knize se dočtete, co vás ještě čeká, než se zcela „přenastavíte“ a budete si moci lépe užít všech výhod, které z ní vyplývají… Mnoho lidí si říká při čtení těchto řádků, že to již je za námi, již se to stalo a není třeba se s tím až tak seznamovat … Ale je to omyl. Ono se to nestane tím, že se lineární čas posune k další „metě“, vyššímu datu, ale tak, že každý z nás vědomě změní sebe ve smyslu jak např. v této knize říká Kryon. Pak energie změny reálně vstoupí do života lidské společnosti.

Po úvodním slovu Lee Carrolla v němž jednak krátce rekapituluje svůj život, v čem vyrůstal, co na něj mělo vliv a jak se pak dál setkával s rozšířenou pravdou, vyslovuje různé úvahy i otázky, dost se věnuje galaktickému zarovnání a Mayskému kalendáři a proroctvím starodávných.
Pak již přichází na řadu 1. kapitola z celkem 14 a Kryon dostává slovo, aby nás provedl nejdůležitějšími změnami, které na planetě musí nastat, aby na Zemi byl vybudován nový životní systém. Jak říká, musí dojít k tzv. rekalibraci čili dá se to vyjádřit tak, že by mělo dojít k vytvoření nového přístupu k mnoha skutečnostem, k vytvoření takových podmínek, že různé procesy na planetě budou fungovat jinak a pochopitelně povedou k naprosté změně vlastností člověka. Vznikne postupně Nový člověk. A to vše dohromady ve svém výsledku v pozvolné evoluci vytvoří to, co bylo na počátku – sen o planetě míru. Budeme v knize postupně procházet problematikou jednotlivých, těch hlavních „rekalibrací“ – rekalibrací energie, dozvíme se, co nová energie přináší. Ponoříme se také do hlubšího poznávání života, jeho možností, ale tím i možností nás samých, které jsme dosud nerozpoznali a jsou jakoby před námi skryté, ač plně připravené k využití. Poznáme tak trochu, laicky, fyziku života.

Ale nejen se budeme seznamovat s různými duchovními či fyzikálními principy, ale Lee Carroll nás v jedné samostatné kapitole zavede přímo až do středu, do hloubky, channelingu. Jakoby se s ním vydáme na výlet za „závoj“, když s námi bude sdílet vše, co zažívá, když je plně propojen a přijímá zprávy od Kryona.

Kryon nám také bude vyprávět o vesmíru a v rámci toho také o tom, co nelze vynechat o čase, poví o magnetismu, magnetickém poli a souvislosti s lidským vědomím, s energetickým polem naší DNA, ale také s magnetismem Slunce, galaxie apod. Dozvíme se o podstatě tzv. černé díry, která není tím, zač ji pokládá současná věda. Důkladnou změnou musí projít náš pohled na tmu a světlo. Když vše kolem těchto dvou základních energetických kvalit dostatečně pochopíme a přizpůsobíme se tomu, způsobí to další nárůst světelného potenciálu na planetě a postupné vytvoření rovnováhy tmy a světla v prostředí, kde bude převaha světla. Vnějším projevem budou zásadní změny ve společnosti. Ve všech sférách života. Vzniknou plně nové systémy financí, politiky, zdravotnictví, energetiky atd.

Jistě to znáte. Každý jeden z nás se to naučil a s tím žije, pokud je více ještě svázán s životem starého systému. Na vše často odpovídáme, že něco musíme resp. že bychom měli, protože… A ano, všechna tato měli bychom musíme podrobit výhni transformace, prozkoumat, ověřit si jak souzní s vhodnou energií a požadavky na vyšší styl života a vše změnit. Přepsat v sobě tato energetická nastavení, která nás nutí jednat dle těch starých „Měl bych, měli bychom“… Nechybí v knize ani části o svobodné vůli a jak se v této době mění, v čem spočívá její rekalibrace, ale také, jaké změny v kvalitě života lidstva nastávají, když k ní najde správný přístup.
V jiné části knihy se dozvíme o tom jak je v procesu transformace a rekalibrací zapojená i Gaia. Jak je lidská bytost, lidstvo, s Gaiou propojená, jak Gaia s naším vědomím spolupracuje a tedy jak odráží to, kam směřuje člověk a jak nám Gaia v celém tom procesu je nápomocná.
Velmi důležité jsou až tři kapitoly knihy, které pojednávají o rekalibraci sebe. Na desítkách stran projdeme všechna možná zákulisí sebe a navazujících problematik. Dojde na výklad energií, krystalické mřížky a dalších skutečností, zvl. pak pojmenování toho nejdůležitějšího, co je třeba změnit, rekalibrovat, sebeúctu. Opětovně se Kryon věnuje výkladu teorií o temných entitách, když do těchto, převážně pověr a mytologií, vnáší světlo poznání pravdy. Vysvětluje rozdíl mezi temnotou a zlem. Hovoří o smlouvách a o tom, že jsou to dynamické energie, které lze měnit.

V další části knihy se Ktyon věnuje základním lidským emocím. Dozvíme se o strachu, o zlosti, o souzení, o reakcích, ale také o egu.
V jedné z posledních kapitol se zabývá otázkou „proč jsme tady“. Co je cílem naší zkušenosti na Zemi, že s tím vším souvisí také výrazné změny DNA , změny v krystalické mřížce a jejím způsobu komunikace s lidským vědomím a vše to vyústí ve změnu lidské povahy. V neposlední řadě budeme v knize studovat lidskou akášu, jak pracuje působí, jak s námi komunikuje, co nám brání v této komunikaci, kde se nachází, čím je a čím není. jak ji lze využít. Kryon vysvětluje znovu a důkladně, co je karma a co s ní. Vysvětluje také co je de facto Atlantida.

A postupně takto pak otevřeme stránky poslední, 14. kapitoly, vyvrcholení celé knihy., Je o životě, o celém to procesu a řadě jeho aspektů života od z/na/rození až po odchod z planety, neboli fyzickou smrt těla lidské bytosti a to v návaznosti, v souvislosti, s duchovní rodinou a naší existencí tam, kde jsme „Doma“, ve vesmíru. A opět se vrací k tématu temných bytostí, temných entit, ale i temných lidí. Opět máme příležitost si v hloubi sebe uvědomit o čem tato problematika vlastně je.

ISBN

978-80-87925-24-9