Kryon 14: Nový člověk – Evoluce lidstva

275 

ISBN: 978-80-87925-25-6
Běžná/doporučená cena: 300 Kč

Na začátek knihy 14 pro nás Lee připravil velmi zajímavý pohled do minulosti – povídání o Lemurii a Atlantidě z „lidského“ pohledu. Má ve zvyku si Kryonovy informace ověřovat – koneckonců i sám Kryon ho k tomu vybízí – a tak se i u tohoto tématu porozhlédl potom, zda pro tyto civilizace existují nějaké důkazy. Lee zde také dosti poukazuje na šarlatánské přístupy některých rádoby „ezoteriků“, které pak moudré, inteligentní lidi přímo odhánějí od ezoteriky, metafyziky. No a pak už se s pomocí channelingů přeneseme do současnosti. Dozvídáme se, jaké to je, být novým člověkem – jaké máme k dispozici nástroje, jaké kroky jsou bezprostředně před námi a jak krásně je nastaven celý systém, aby všechno proběhlo jak má… A vysvětluje nám, že úplně každý zde má své jedinečné místo. Kryon nám také říká, co se (prozatím) týká jen pracovníků světla, ale poukazuje i na věci, které zahrnují celé lidstvo. No a pochopitelně nám dává také nahlédnout do toho, co se teprve chystá a na co se můžeme těšit. Opět dokonale vyvážená energie minulosti, současnosti a budoucnosti, které se společně setkávají a prolínají v tzv. čase teď

Kryon nás v knize seznamuje s tím vším, co znamená být novým člověkem, co je v možnostech individuálního člověka i kolektivního lidstva. Svým způsobem kniha významně, byť volně, navazuje na knihu 12 pojednávající o DNA. Posouvá znalost schopnosti mistrovství sebe dál.
V úvodu nás Lee nejprve seznamuje se svými zážitky a pocity. S uvědoměními, která zažil, ať již jako tzv. „aha momenty“, okamžiky náhlého prozření či splynutí s něčím, o čem jsme nevěděli, ale přesto to známe. Až po uvědomění postupná, kdy se vše propojuje a my víme, že jsme součástí čehosi impozantního, obrovského
V další části úvodu se zabývá otázkou existence předchozích civilizací, Lemurie a Atlantidy. A postupuje přímo vědecky, jelikož jinak ani nelze. Nezapomíná však ani na to, co nám o Lemurii a Atlantidě kdy řekl Kryon a vše srovnává a hodnotí. To, co se na Zemi odehrálo, vývoj kontinentů, je vědecky, geologicky doložitelné. Lee zde dosti poukazuje na šarlatánské přístupy, které pak moudré, inteligentní lidi přímo odhánějí od ezoteriky, metafyziky.
V prvních kapitolách se dozvíme právě to základní, co utváří Nového člověka. Jaké podmínky musely působit, aby k takovému procesu vůbec mohlo dojít. Pod vlivem nového energetického prostředí, daného tím, kde se nyní Země při svém pohybu Vesmírem nachází, dochází ke změnám vědomí, ke změnám postojů a názorů. Mění se celé paradigma života. A v rámci toho se utváří nové postoje k Bohu, o Bohu. Také ale k sobě a o sobě. Rozvíjí se soucit a život na planetě doznává pod jeho vlivem, vlivem lásky se mění stále více z režimu přežití na společnost míru. Mění se energetická část naší DNA, dochází k proměnám a posunům v komunikaci s magnetickou mřížkou planety, do popředí se dostává otázka vztahu k předkům. Tímto, ale i dalšími skutečnostmi dochází k aktivaci, či spíše k uvědomování si svého mocného energetického pole – Merkaby. A změní se s tím i synchronicita, která začne přinášet události zcela jiného druhu.
V další části nás Kryon seznamuje s komplexnějším pohledem na řídící systém člověka. Naše věda předpokládá, že centrum řízení života člověka je mozek. Kryon podrobně vysvětluje, že to je velice omezený pohled. Říká, že aby člověk fungoval jako vyspělá a vyvíjejíc se bytost musí být a je vybaven dalšími částmi, multidimenzionálního charakteru, které mu dodají všechny příslušně potřebné vlastnosti a schopnosti. Dozvíme se o dalších „mozcích“ v rámci systému řízení života člověka. Nejen co do řízení biologie a biochemie života, ale také co do řízení sociálních a intelektuálních schopností.
Následující tři kapitoly prezentují tak říkajíc něco z vědy, ale převážně jde o vysvětlení toho, co DNA (tedy rozvinutější, aktivovanější) poskytne novému člověku a jak se budeme dále člověk vyvíjet. Konstatuje zde Kryon, že naše DNA není jen chemická molekula, ale že jde o multidimenzionální kousek božství. A v té souvislosti dojdeme k poznání, že jestliže fyzika kontroluje chemii, pak právě skrze fyziku lze měnit DNA (takže si jistě jsme schopni uvědomit důsledky různého ozařování a vyzařování, která současná věda s radostí uvádí do lidského používání).
V rámci poznatků o DNA a biologii, se v knize zabýváme také tzv. „šablonou mládí“, objasněním role „chytrého těla“ – innate, pojednání o kvantové biologii, ale i o kmenových buňkách, jejichž podstata je v každé buňce těla. A jsou odhalována další tajemství DNA o skrytých schopnostech, o spontánním uzdravení, o kvalitnější, rozvinutější a širší regeneraci, o lepším jejím využitím v dalších inkarnacích, ale ovšem také již v inkarnaci této, těmi, kdo dosáhnou potřebného stupně uvědomění, vibrací i aktivace své DNA. Dozvíme se o kvalitativním posunu našeho imunitního systému, který se stane koncepčním, multidimenzionálním. Vším tímto věděním si člověk otevírá cestu k efektivnímu fungování DNA a umožňuje si žít velmi dlouhý, kvalitní život ve zdravém těle.
Dále pak také stati o sluneční soustavě, sluneční energii a vztah s naším vědomím a jeho úrovní. A stále Kryon hovoří o soucitu, o soucitném vědomí a jeho mocné síle, která způsobí změny individuálního, tedy i globálního charakteru.
V další části kniha pojednává o lidském vědomí. O jeho vývoji od lineárního ke koncepčnímu, čili multidimenzionálnímu, což umožní tzv. akášické uvědomění. Teze o splývání a splynutí člověka a jeho vyššího já. „Objevení“ čili uvědomění Boha uvnitř. Změna způsobu myšlení a jednání. To vše změní způsob stárnutí a další skutečnosti. A opět o DNA, která se začíná stávat „chytřejší“, čímž člověk je schopen lépe se bránit vůči virům a nemocem. A také poznatky o tom, jak vnímáme minulé životy a o významu spolupráce akáši a innate. V neposlední řadě také část o rovnováze světla a tmy a významu svobodné vůle.
Pak kniha předkládá otázku k dalšímu vývoji člověka, předkládá dvě teorie, energetickou a buněčnou chemickou, a obě objasňuje, vysvětluje, která má vyšší platnost. i proč Dozvíme se o tzv. uzlech a nulách, o jejich významu a funkcích. Dává do souvislosti vývoj planety i člověka s tím, v jakém místě vesmíru se nacházíme, kde Země vstoupila do pásu radiace. Tato energie umožňuje odemknout DNA a začít využívat vyšší schopnosti, vč. i kvalitnějšího probouzení a používání šišinky. Významná je i pasáž, kde se srovnává funkční komunikace složitých organismů a sociálních systémů člověka. To se začíná měnit a lidé začínají vyspěleji komunikovat až posléze dospějeme k mírovému uspořádání. Nicméně, v rámci tohoto vývoje Temnota bojuje o své přežití a nasazuje svou nejsilnější zbraň – strach. Radou je nasměrovat se směrem k Lásce.
Do knihy je zařazená také část o Izraeli. O národech, které zde žili a žijí. O mnoha kulturách a jejich způsobech uctívání Boha a o jednotě, lásce a míru, které se zde rodí. Je to také o Židech a vysvětlení pojmu vyvolení. Co to de facto znamená a v čem spočívá omyl „lidského výkladu“. Hovoří zde o tom, co vše se zde odehrálo a je i popisováno v bibli. Ovšem podává to ne biblicky, ale z ezoterického duchovního pohledu a významu, významu i pro dnešek. Přichází nové myšlení, které je víc než láska a vytváří soucit k životu a lidstvu. A lidé hledají nového proroka. Ale prorok je uvnitř každého člověka. Pokračuje výuka o vzestupu planety, přičemž je nabídnuta definice toho, co je vzestupující planeta. Ale také o tzv. „osvícení“, o čem to je, která lidská bytost je osvícená, o světle a temnotě, o jejich boji, o změně rovnováhy a souvislostech.
Závěr knihy je věnován výkladu určitého systému v životě planety – o různých rolích starých duší, pracovníků světla. Nicméně ač je výklad lineární, je důležité si vše uvědomit v krásném kruhu, kde vše spolu vzájemně spolupracuje, vzájemně na sebe působí a nikde není začátek ani konec, nic nestojí výš ani níže. Je vyslovena pravda – Bůh je ve vás a vy všichni jste duchovní rodina a spolu s tím, pak pravdy další, které dotvářejí celý obraz.

ISBN

978-80-87925-25-6