Lidská duše odhalená

290 

ISBN: 978-80-8182-067-0
Běžná/doporučená cena: 340 Kč

Co je to duše?“ To je nejspíš jedna z nejobtížněji vysvětlitelných otázek, jaké kdy může duchovně založený člověk položit. A přesto právě o tom je tato kniha… a o mnohém dalším.
Monika Muranyi shromáždila všechny Kryonovy channelingy o naší duši! Více než dvacet šest let nám Kryon prostřednictvím Lee Carrolla (originálního Kryonova channelera) předává láskyplná poselství, která už jsou známa po celém světě. Tato kniha je již třetí v rámci „tematicky zaměřené“ trilogie a je výsledkem skvěle odvedené výzkumné práce – obsahuje vše, co nám kdy Kryon sdělil o lidské duši, a kromě toho i materiály, které Kryon/Lee Carroll dosud nikdy nepublikoval.Navíc zde naleznete i Kryonovy odpovědi na zcela nové otázky, které mu Monika při psaní knihy položila. Díky její skvělé práci můžeme nyní lidskou duši lépe pochopit. Postupně takto vznikly již 3 knihy. První byla kniha o Gaii, další knihou byla kniha o lidské Akáši, a zatím poslední tématickou knihou, třetí knihou Moniky Muranyi, Lee Carrolla a Kryona, je kniha věnovaná lidské duši s úplným názvem „Lidská duše odhalena”. Stejně jako u ostatních knih této Kryonovy série, i tentokrát Lee Carroll s Monikou při jejím výzkumu plně spolupracoval. A právě tato třetí kniha vyšla v květnu 2017 na Slovensku ve slovenském nakladatelství Citadella a v českém překladu Marie Kuchařové.

Není skladem

Poselství, která Lee Carroll od Kryona přijal, bylo až dosud ( k červenci 2017) kolem 600. A je jasné, že mnoho, opravdu mnoho významného předaného poznání k různým oblastem lidského života, k vnitřním zákonitostem lidského života na planetě Zemi, ale také v galaxii či vesmíru, se do jednotlivých knih, jak postupně vznikaly a vycházely, nemohlo vejít. Je to obrovský zdroj informací, jenž by zabíral knižního formátu tisíce stránek. Vždyť jen ta poselství, která fanouškům, příznivcům Kryonova učení, přiblížil český Kryonův tým přeložením do češtiny a v několika případech také do slovenštiny (celkem asi 305 poselství v době vydání této knihy), by v knižním formátu byla na téměř pěti tisících stran. Jakkoliv se mohlo či může zdát, že zpracovat všechna poselství Kryoa knižně je tedy úkol přespříliš rozsáhlý a i poněkud neforemný ve svém výsledku, tak se přece jen našla osoba, která nabídla řešení. Před několika lety přišla za Lee Carrollem Australanka Monika Muranyi a ukázala první plody své práce. Shromáždila veškerá možná dostupná poselství různé záznamy a všechny je postupně prostudovala, přičemž sledovala jeden jediný tématický cíl: najít všechna ta poselství, všechna Kyronova sdělení, která se týkala Gaii. Tato sdělení zpracovala do knižní podoby a svůj výsledek předvedla Lee Carrolovi. Jemu se tento nápad velmi zalíbil a od té chvíle je Monika Muranyi součástí jeho, respektive Kryonova týmu Lee Carrolla. Lee Carroll s Monikou v této její činnosti spolupracuje a podílí se při finálním dopracování knih, i často jeho prostřednictvím Kryon doplňuje do knih některé informace. A postupně pak tato do značné míry společná práce přinesla Kryonových příznivcům zatím 3 tématické knihy. Jednak o Gaii, pak o Lidské akáši a zatím poslední tématickou knihou je Lidská duše odhalená.

ISBN

978-80-8182-067-0