Ženy Lemurie

385 

ISBN: 978-80-87925-30-0
Běžná/doporučená cena: 420 Kč

Před několika sty tisíci lety, jak nás informoval Kryon, naši planetu navštívili Plejáďané. A od té chvíle se začíná datovat vznik a vývoj naší civilizace. Vývoj, který nebyl zcela přímočarý a procházel různými vývojovými stádii, než se na planetě „objevila“ lidská společnost tak, jak ji známe.

Jednou z fází vývoje člověka a lidské společnosti vůbec je vznik tzv. lemurijské civilizace. Existovala vůbec? Jak a proč vznikla? Existují nějaké relevantní „důkazy“ o tom? A proč se speciálně zabývat „Lemurijskými ženami“? Jaký význam má lemurijská společnost, civilizace pro náš dnešek? Co pro nás dnes skutečně znamená být Lemuřanem či Lemuřankou?

Ano, jako s každou „záhadou“ je i s „Lemurií“ a lidmi Lemurie spojeno mnoho otázek, na které oficiální 3D věda neumí dát uchopitelné odpovědi. Pro pochopení složitosti tématu je potřebné překročit limity 3D vědy, linearitu jejích předpokladů.

Informace o Lemurii, mimo prostor 3D vědy, nám již od roku 1989 předává láskyplná bytost Kryon. Australská spisovatelka Monika Muranyi poskládala vše, co kdy Kryon channeloval o starodávné Lemurii a roli žen na onom mystickém místě. Autorka zde prezentuje i materiál, který dosud nikdy nebyl publikován. Dokonce Kryon prostřednictvím Lee Carrolla zodpověděl i řadu jejích doplňujících otázek, které mu takto položila a které byly potřebné pro úplnější dokreslení dané tehdejší reality.

A protože v průběhu času, než Monika Muranyi knihu začala psát, došlo k založení tzv. Lemurijského sesterstva k uctění života a odkazu lemurijských žen, ale především k rozvíjení jejich odkazu pro dnešek, je zcela logické, že jednu kapitolu v této „lemurijské“ knize napsala sama zakladatelka Lemurijského sesterstva, Dr. Amber Wolf. (více o Dr. Amber Wolf na tomto odkazu)

Kryon nám k Lemurii a dnešku říká: Je lemurijská zkušenost relevantní i dnes? Mnozí z vás se v oněch dnech učili základním duchovním pravdám od plejádských hvězdných matek – a tyto pravdy jsou stále ve vaší Akáše! Dnes je toto akášické semeno připraveno k probuzení a k tomu, aby změnilo to, kdo si myslíte, že jste.

ISBN

978-80-87925-30-0